Ngọc Lan ·
23 tuần trước
 6507

Hà Nội yêu cầu tháo gỡ vướng mắc cho các chủ đầu tư dự án bất động sản

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ cho các chủ đầu tư nhằm thúc đẩy thị trường BĐS phát triển.

UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản triển khai Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường BĐS phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Theo đó, UBND TP Hà Nội giao các sở, ngành, UBND cấp huyện đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện thủ tục hành chính liên thông; thủ tục hành chính điện tử cấp độ 4.

Trong đó, tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm, gây khó khăn hoặc chậm trễ trong việc giải quyết các thủ tục liên quan đến việc triển khai dự án BĐS do cơ quan, đơn vị mình chủ trì thực hiện.

Đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát công tác giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức nhằm kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để kéo dài thời gian, tồn đọng công việc.

UBND TP Hà Nội yêu cầu đẩy mạnh công tác theo dõi, giám sát tình hình thị trường BĐS trên địa bàn Thành phố để kịp thời có biện pháp, giải pháp phù hợp ổn định tình hình, giữ cho thị trường phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Ảnh minh họa: ITN.

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước về thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở dự án, công trình; cấp giấy phép xây dựng; trật tự xây dựng; tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng... báo cáo UBND Thành phố kịp thời để tháo gỡ cho các chủ đầu tư nhằm thúc đẩy thị trường BĐS phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Mặt khác, đẩy mạnh công tác theo dõi, giám sát tình hình thị trường BĐS trên địa bàn Thành phố để kịp thời có biện pháp, giải pháp phù hợp ổn định tình hình, giữ cho thị trường phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Đối với Sở KH&ĐT, UBND TP Hà Nội yêu cầu chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh việc thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, đấu thầu dự án có BĐS sử dụng đất, lựa chọn chủ đầu tư để thực hiện dự án nhà ở nhằm tăng nguồn cung cho thị trường BĐS.

Với Sở QH-KT, UBND TP Hà Nội yêu cầu chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện chủ động rà soát, bố trí dành quỹ đất để phát triển các dự án đầu tư xây dựng NƠXH độc lập, nhà ở công nhân; báo cáo đề xuất UBND Thành phố định kỳ hằng quý.

Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện việc lập danh mục các dự án đầu tư xây dựng NƠXH, nhà ở công nhân và dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; báo cáo UBND Thành phố để thực hiện cho vay ưu đãi theo chương trình của Chính phủ.

Đối với Sở Tài chính, Cục Thuế Thành phố, UBND Thành phố yêu cầu đề xuất bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021-2030”.

Ban Quản lý các KCN và chế xuất Thành phố, khẩn trương rà soát, đánh giá, báo cáo đề xuất UBND Thành phố xem xét, ban hành các quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan theo thẩm quyền để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, NƠXH, dự án BĐS trong các, khu công nghệ cao trên địa bàn Thành phố theo trình tự thủ tục rút gọn.

Ngoài ra, UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, lập danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, dự án BĐS đang triển khai trên địa bàn, báo cáo, đề xuất UBND Thành phố định kỳ hằng quý.