Đồng Hùng ·
2 năm trước
 3113

Kon Tum: Triển khai lộ trình giải pháp xử lý rác thải đáp ứng đến năm 2025

UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 1448/KH-UBND về việc triển khai lộ trình và giải pháp xử lý rác thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 1/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Xác định rõ nội dung công việc, giải pháp, lộ trình thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan trong thực hiện kế hoạch triển khai lộ trình và giải pháp xử lý rác thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và Nghị quyết số 06-NQ/ĐH ngày 30/9/2020 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

rác thải trên địa bàn kon tum

Gần đây, dư luận phản ánh mặc dù rác thải trên địa bàn TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) được Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum thu gom, vận chuyển và giao cho Công ty TNHH Song Nguyên Kon Tum xử lý nhưng nhiều người dân vẫn phải sống trong cảnh ô nhiễm

Mục tiêu của tỉnh Kon Tum là phấn đấu đến hết năm 2025, tỷ lệ rác thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt trên 90%; giảm tỷ lệ rác thải được xử lý bằng phương pháp chôn lấp xuống dưới 30%; cải tạo, xử lý ô nhiễm, phục hồi môi trường tại các bãi chôn lấp rác thải không hợp vệ sinh, các khu vực bị ô nhiễm môi trường do rác thải theo hướng dẫn của Bộ TN&MT đạt 100%; chất thải rắn sinh hoạt được thực hiện phân loại rác tại nguồn. Đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có ít nhất 7/10 huyện có tỷ lệ rác thải được xử lý bằng phương pháp chôn lấp dưới 50%. 50% số huyện, thành phố thực hiện phục hồi môi trường tại các bãi chôn lấp rác thải không hợp vệ sinh hoặc không phát sinh nguồn ô nhiễm. Đến cuối năm 2022, có ít nhất 8/10 huyện có tỷ lệ rác thải được xử lý bằng phương pháp chôn lấp dưới 50%. 60% số huyện, thành phố thực hiện phục hồi môi trường tại các bãi chôn lấp rác thải không hợp vệ sinh hoặc không phát sinh nguồn ô nhiễm. Đến cuối năm 2023, 10/10 huyện có tỷ lệ rác thải được xử lý bằng phương pháp chôn lấp dưới 50%. Cuối năm 2024, 10/10 huyện có tỷ lệ rác thải được xử lý bằng phương pháp chôn lấp dưới 40%; 70% số huyện, thành phố thực hiện phục hồi môi trường tại các bãi chôn lấp rác thải không hợp vệ sinh hoặc không phát sinh nguồn ô nhiễm. Cuối năm 2025, 10/10 huyện có tỷ lệ rác thải được xử lý bằng phương pháp chôn lấp dưới 30%; 100% số huyện, thành phố thực hiện phục hồi môi trường tại các bãi chôn lấp rác thải không hợp vệ sinh hoặc không phát sinh nguồn ô nhiễm.

Theo lộ trình giảm tỷ lệ xử lý rác thải bằng phương pháp chôn lấp; Lộ trình cải tạo, xử lý ô nhiễm, phục hồi các bãi chôn lấp chất thải không hợp vệ sinh đến năm 2025.

Thông tin từ Môi trường Đô thị Việt Nam