Minh Ahh ·
46 tuần trước
 6936

Đồng Tháp chủ động kiểm tra, rà soát khu xử lý, bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt

UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường có liên quan tăng cường công tác quản lý các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh trước tình hình mưa bão phức tạp.

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 04/08/2021 của UBND tỉnh về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến 2030 và chủ động ứng phó với mùa mưa bão, diễn biến thời tiết bất lợi trong thời gian tới. UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu UBND các huyện, thành phố trên địa bàn chủ động kiểm tra, rà soát các khu xử lý, bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn để xây dựng phương án ứng phó và giải quyết kịp thời các vấn đề môi trường phát sinh.

Thực hiện đầy đủ công tác vận hành, quản lý chất thải rắn sinh hoạt định kỳ như: Thực hiện theo quy trình vận hành ô chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Tăng cường gia cố đê bao xung quanh, thường xuyên phun xịt chế phẩm vi sinh xử lý mùi, côn trùng; bố trí đường thoát nước mưa, nước thải; san ủi, tích đống rác tồn động; che phủ bạt để hạn chế nước mưa và mùi hôi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh tại các bãi rác tạm theo lộ trình đóng cửa.

Ảnh minh họa.

Đồng thời, bố trí dãy cây xanh cách ly xung quanh khu xử lý, bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt nhằm giảm thiểu mùi hôi phát sinh đồng thời tạo cảnh quan môi trường góp phần giảm thiểu tác động đến môi trường xung quanh khu vực.

Bố trí lượng tiếp nhận, xử lý phản ánh thông tin kịp thời của người dân; chỉ động ứng phó, khắc phục ô nhiễm môi trường nhanh chóng, hiệu quả khi có sự cố xảy ra; kịp thời báo cáo UBND tỉnh để kịp thời giải quyết.

Bên cạnh đó, yêu cầu các đơn vị vận hành, khai thác các khu xử lý, bãi rác thải trên địa bàn tăng cường công tác hoạt động, quản lý chất thải tại địa phương quản lý.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Tháp cũng yêu cầu các đơn vị thu gom, vận chuyển, vận hành các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tăng cường phương tiện, trang thiết bị, nhân sự để tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt về khu xử lý trên địa bàn, hạn chế ùn ứ, tích đống chất thải sinh hoạt tại các khu vực công cộng như: cơ quan, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, chợ, khu dân cư tập trung,…. gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường; tổ chức thực hiện thu gom, vận chuyển theo các tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt theo quy định tại Quyết định 13/2023/QĐ-UBND; có phương án đảm bảo ứng phó các sự cố trong quá trình thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt theo quy định.

Có giải pháp san ủi, vun ngọn rác vào sâu bên trong các ô chôn lấp; đảm bảo đủ vât tư phương tiện, nhân lực tiếp nhận rác hiệu quả tránh gây ùn ứ rác hàng ngày tại lối nhận rác của các ô chôn lấp. Phần chất thải sinh hoạt trong diện tích các ô chôn lấp đã đủ cao trình thì cần có giải pháp che phủ bạt và tạo lối thoát nước mưa riêng nhằm giảm thiểu lượng nước mưa thấm vào các ô chôn lấp và tràn đổ ra môi trường xung quanh gây ô nhiễm môi trường.

Thương xuyên phun xịt chế phẩm vi sinh, hóa chất khử mùi, diệt côn trùng,… giảm thiểu ô nhiễm môi trường phát sinh đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 670/QĐ-UBND-HC của UBND tỉnh. Trong quá trình vận hành các ô chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt, trường hợp có phát sinh sự cố, phải báo cáo kịp thời tới Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố để phối hợp giải quyết.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, trường hợp có phát sinh các vấn đề vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.