Huyền My ·
1 năm trước
 2528

Phú Yên: Xử phạt các doanh nghiệp vi phạm về tài nguyên và môi trường

Sau khi tiến hành thanh tra về việc chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường đối với 6 doanh nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên đã xử phạt vi phạm hành chính 3 doanh nghiệp với số tiền 106 triệu đồng.

Công ty TNHH Khoáng sản Sơn Long. 

Ngày 22.8, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết,  đã có kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường đối với 6 đơn vị doanh nghiệp đợt gồm: Công ty TNHH Đầu tư Sơn An, Công ty Cổ phần Khoáng sản Việt Nhật, Công ty TNHH Khoáng sản Sơn Long, Công ty TNHH Đá Granite Thành Châu Phú Yên, Công ty TNHH Tân Hoàng Đạt, Công ty TNHH Bột đá Phú Bình.

Đợt thanh tra từ 25 - 26.6.2022, Sở Tài nguyên và Môi trường phát hiện 3 doanh nghiệp là: Công ty TNHH Đầu tư Sơn An; Công ty Cổ phần Khoáng sản Việt Nhật; Công ty TNHH Khoáng sản Sơn Long đã vi phạm việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường.

 Bãi tập kết vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Khoáng sản Sơn Long. 

Thanh tra đối với dự án Trang trại chăn nuôi heo nái sinh sản  tại thôn Thành An, xã Sơn Thành Đông (huyện Tây Hòa) có diện tích 13,17ha, công suất 2.400 con heo nái thuộc Công ty TNHH Đầu tư Sơn An.

Tại thời điểm kiểm tra, công ty này chưa thực hiện việc điều chỉnh nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến điều chỉnh quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải, nước thải đầu ra trước khi thải ra môi trường đạt quy chuẩn và bổ sung lò đốt.

Đồng thời, công ty không thực hiện đúng một trong các nội dung của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Trưởng Đoàn thanh tra đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-XPVPHC ngày 9.6 về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đầu tư Sơn An là 70 triệu đồng.

Yêu cầu công ty thực hiện nghiêm túc, đúng, đủ hồ sơ bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Báo cáo kết quả khắc phục cho Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất đến tháng 12.2022.

Thanh tra đối với dự án Khai thác và chế biến đá vật liệu xây dựng thông thường thuộc Công ty Cổ phần Khoáng sản Việt Nhật, có diện tích khu vực mỏ gần 11,5ha, diện tích khu chế biến là 2ha, công suất hoạt động 90.000m3/năm.

Qua thanh tra, phát hiện công ty này đã khai thác đá nằm ngoài phạm vi khu vực được cấp phép khai thác. Khu vực khai thác vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác có tổng diện tích là 940m2.

Trưởng đoàn thanh tra đã ban hành Quyết định 07/QĐ-XPVPHC ngày 23.5 về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Khoáng sản Việt Nhật là 15 triệu đồng. Yêu cầu công ty phải cải tạo, phục hồi môi trường, thực hiện các giải pháp đưa khu vực đã khai thác vượt ra ngoài phạm vi được phép khai thác về trạng thái an toàn.

Thanh tra đối với dự án khai thác chế biến mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc Công ty TNHH Khoáng sản Sơn Long, có diện tích 2ha, trữ lượng khai thác 90.188m3 đá nguyên khai, công suất khai thác 10.000m3 đá nguyên khai/năm.

Về việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, công ty này chưa thực hiện đúng theo Giấy chứng nhận đầu tư; khu chế biến có diện tích 1,2ha từ khi UBND tỉnh cho chủ trương đến nay chưa thực hiện việc giải phóng mặt bằng và lập thủ tục thuê đất theo quy định; khu khai thác hơn 20.000m2, hiện trạng có một phần diện tích công ty sử dụng làm mặt bằng chế biến.

Về việc chấp hành các quy định pháp luật về khoáng sản, công ty không thông báo bằng văn bản về trình độ chuyên môn, năng lực của giám đốc điều hành mỏ cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản; lập báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản còn lại trong khu vực được phép khai thác không đầy đủ thông tin theo mẫu quy định tại Thông tư 17 ngày 24.12.2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trưởng Đoàn thanh tra đã ban hành Quyết định 08/QĐ-XPVPHC ngày 3.6 về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Khoáng sản Sơn Long là 21 triệu đồng với 2 hành vi nêu trên.