Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: cấp nước sạch

   Yên Bái luôn là một trong những địa phương trong tốp đầu của cả nước về thực hiện tốt và hiệu quả Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
   Theo đánh giá của Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi thời gian qua nhiều công trình cấp nước sạch nông thôn địa bàn tỉnh đang hoạt động kém bền vững, đòi hỏi ngành chức năng cần triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các công trình trên.
   Hàng loạt công trình cấp nước tiền tỷ ở Bình Phước bị bỏ hoang sau khi hoàn thành trong khi hàng nghìn người dân ở huyện Bù Đăng (Bình Phước) đang thiếu nước để sinh hoạt.
   Vùng cấp nước Thủ đô rất rộng nên việc đưa nước sạch đến tận mỗi nhà dân vẫn còn là nhiệm vụ khó khăn. Việc bảo đảm để người dân tiếp cận được với nước sạch vẫn phải là một trong những mục tiêu hàng đầu.
   Nước là tài nguyên đặc biệt quan trọng, quyết định sự tồn tại, phát triển bền vững của đất nước. Do đó, cần thực hiện hiệu quả nội dung vệ sinh môi trường, cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, góp phần tạo ra môi trường sống bền vững.
   Hà Nội phấn đấu 100% người dân được cung cấp nước sạch vào năm 2025 chính là là mục tiên trong kế hoạch "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025".
   Câu hỏi: Thiết kế công trình cấp nước phải căn cứ quy chuẩn, tiêu chuẩn nào và Nhà đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn được hưởng những ưu đãi, hỗ trợ nào?