21/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: chuẩn hóa thông tin

   Chuẩn hóa thông tin thuê bao không chỉ mang lại lợi ích cho khách hàng, mà cho chính nhà mạng.
   Theo Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, bắt đầu từ ngày 15/4, các thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin để trùng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ bị khóa 2 chiều.
   Thông tin từ Cục Viễn thông, các thuê bao này trước đó đã bị khóa chiều gọi đi từ ngày 31/3.
   Sau ngày 31/3/2023, các nhà mạng bắt đầu khóa 1 chiều với những thuê bao có thông tin không trùng khớp thông tin đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
   Từ đầu giờ sáng, tại các điểm giao dịch của nhà mạng đã có số lượng người đến chuẩn hoá tăng cao đột biến, gấp ba lần so với bình thường một vài ngày qua.
   Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, bất kỳ loại SIM nào chưa chuẩn hóa thông tin trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bao gồm cả SIM data, 4G sẽ bị khóa.
   Sau ngày 31/3, nếu khách hàng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu chuẩn hóa thông tin, các nhà mạng sẽ ngừng cung cấp dịch vụ một chiều và tiếp tục gửi tin nhắn thông báo tới chủ thuê bao.