Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: bảo vệ tài nguyên

   Trước việc còn 188 hầm đất chưa thực hiện đóng cửa mỏ, chưa hoàn thành chỉnh lý biến động đất, thu hồi đất... UBND tỉnh Long An đã yêu cầu các sở, ngành và UBND cấp huyện tập trung thực hiện ngay các nội dung được giao để sớm đóng cửa các hầm đất này.
   "Chung tay Hành động Bảo vệ Nguồn nước” là dự án do Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) triển khai từ 2020-2023 được tài trợ bởi USAID tại Việt Nam.
   Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) sẽ chú trọng đến việc bảo đảm an ninh tài nguyên nước quốc gia, giảm thiểu sự phụ thuộc vào nguồn nước từ nước ngoài và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; chú trọng phòng ngừa, kiểm soát và phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm.
   Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn đề nghị các Bộ: Tài chính; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Giao thông vận tải;.. tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật Tài nguyên nước năm 2012.
   Hệ sinh thái rừng hàng ngày âm thầm giúp con người cải tạo môi sinh, cung cấp tài nguyên quý giá, nuôi dưỡng đa dạng sinh học. Nhưng diện tích rừng ở Việt Nam đang cho thấy những dấu hiệu bị tàn phá bởi con người.
   Gần 70% diện tích rừng nguyên sinh trên thế giới bị tàn phá khiến cho tình trạng "vùng đệm tự nhiên" ngăn chặn biến đổi khí hậu nhanh chóng biến mất. Vì vậy, chung tay hành động bảo vệ rừng là trách nhiệm của toàn nhân loại, trong đó có các doanh nghiệp.
   Nạn phá rừng và suy thoái rừng là mối đe dọa lớn nhất đối với kho tài nguyên xanh trên toàn thế giới. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các quốc gia trên thế giới tăng cường nỗ lực bảo vệ rừng.