ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: cam kết cop26

   Ngay sau khi tham dự COP26, Chính phủ Việt Nam đã thành lập Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện các cam kết tại Hội nghị, giảm phát thải ròng về “0” vào năm 2050.
   Chiều 14/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP 26, chủ trì phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo.
   Để đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 như đã cam kết tại COP26, Việt Nam sẽ cần một khoản đầu tư lên tới 600 tỷ USD.
   Việt Nam đi đầu ở Đông Nam Á trong việc phát triển xe buýt điện. Để xanh hóa xe buýt không chỉ cần một doanh nghiệp mà là cả một mạng lưới, các chuyên gia giao thông cho rằng cần có các cơ chế chính sách hỗ trợ về tài chính, hạ tầng, quỹ đất...
   Trong khuôn khổ Hội nghị đối thoại hợp tác triển khai thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” và chuyển đổi năng lượng, các đối tác quốc tế đã cam kết hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu đưa mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050.
   Để đạt được những cam kết đưa mức phát thải ròng bằng '0' (Net Zero) vào năm 2050, thì Nhà nước cần đóng vai trò kiến tạo, dẫn dắt; người dân và doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm và là chủ thể thực hiện...
   Chuyển dịch năng lượng không chỉ là vấn đề của nội bộ ngành năng lượng, mà chính là chuyển đổi toàn bộ nền kinh tế từ mô hình thâm dụng nhiều năng lượng sang mô hình sử dụng năng lượng một cách hiệu quả.
   Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã và đang được lãnh đạo Đảng và Nhà nước quan tâm và coi là một trong những trụ cột quan trọng để đảm bảo an ninh năng lượng cũng như giúp cho ngành năng lượng phát triển bền vững.
   Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh, quá trình xây dựng, hoàn thiện Quy hoạch Điện VIII, hiện đang trong quá trình phê duyệt, là một minh chứng thể hiện quyết tâm cao của Chính phủ về thực hiện cam kết COP26.
   Tại Hội nghị Môi trường toàn quốc, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho rằng, việc triển khai thực hiện một cách mạnh mẽ, trách nhiệm các cam kết tại COP26 thể hiện rõ quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong vấn đề bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.