Giải golf

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: đánh giá tác động môi trường

   Công ty TNHH Electro M Vina vừa bị xử phạt 420 triệu đồng do không có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định.
   Sở KH-ĐT Bình Thuận đã trình UBND tỉnh phương án chấm dứt hợp đồng với đơn vị đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cũ để tìm đơn vị mới có năng lực.
   Theo PGS.TS Trần Hồng Côn, để cử tri và nhân dân "yên lòng", tỉnh Quảng Ninh có thể công khai những con số, tài liệu nghiên cứu cụ thể, đánh giá tác động môi trường liên quan đến việc sử dụng đất đá thải mỏ làm vật liệu san lấp.
   Sau khi được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, UBND tỉnh Bình Thuận (chủ đầu tư dự án) đang thực hiện các bước để triển khai dự án, trong đó có nội dung xây dựng Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với dự án hồ chứa nước Ka Pét.
   Tin tức nổi bật ngày 21/4/2023 được cập nhật trên trang VnGreen có những nội dung sau:
   Tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, hội đồng thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản
   UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 128/QĐ-UBND về việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường trong khu công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố.
   Đánh giá tác động môi trường là việc làm cần thiết và bắt buộc để biết được tầm ảnh hưởng của dự án đến môi trường xung quanh so với mức tiêu chuẩn quy định. Từ đó thẩm định xem có cấp quyết định phê duyệt dự án hay không.
   Ngoài việc tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp của dự án, tham vấn các tổ chức chính trị - xã hội tại nơi dự án hoạt động, tùy từng loại dự án, chủ đầu tư phải tham vấn thêm địa phương liền kề, các chuyên gia hoặc tổ chức chuyên môn.
   Trong những năm qua, nước ta sử dụng tổng hợp các công cụ nhằm bảo đảm hài hòa sự phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, nhất là các công cụ đánh giá môi trường chiến lược (ÐMC), đánh giá tác động môi trường (ÐTM)...