Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: evn sẽ được tăng giá điện

      Bộ Công Thương đề xuất EVN được điều chỉnh tăng giá điện khi các chi phí đầu vào biến động làm giá bán lẻ bình quân tăng từ 1% so với hiện hành.