21/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: kinh tế tuần hoàn

   Liên Hợp Quốc ngày 28/2 vừa đưa ra cảnh báo khẩn cấp, đến năm 20250 thế giới có thể thải ra hơn 3,8 tỷ tấn vào năm 2050. Nếu “bi kịch” này xảy ra sẽ gây ra hậu quả vô cùng tàn khốc với nền kinh tế, con người và môi trường.
   Theo số liệu thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện nay chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên cả nước là khoảng 60.000 tấn/ngày.
   Ðể nâng cao sức cạnh tranh của chuỗi ngành hàng cá tra Việt Nam cần gắn với việc thực hiện các giải pháp kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải ra môi trường.
   Việc phân loại rác thải tại nguồn hướng tới nền kinh tế tuần hoàn của TP.Vũng Tàu đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên.
   Khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư, cùng với việc phát triển năng lượng theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn được xem là những điểm nhấn nổi bật trong ba quy hoạch ngành về năng lượng.
   Doanh nghiệp cần đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp gắn với phát triển theo kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nâng cao thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân theo hướng xanh và bền vững.
   Theo Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), xét về chi phí và doanh thu tái chế, việc chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn sẽ tiết kiệm được 1,27 nghìn tỷ USD.
   Loại bỏ nhựa sử dụng một lần không cần thiết và có rủi ro cao là bước đầu tiên hướng tới một nền kinh tế tuần hoàn và công bằng hơn trên toàn cầu.
   Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, để đạt được tăng trưởng xanh đạt mốc 300 tỷ USD trong tổng GDP quốc gia vào năm 2050, Việt Nam cần có những bước đi đột phá, quyết liệt hơn nữa.
   Để hoàn thành mục tiêu là quốc gia biển mạnh trên nền tảng tăng trưởng xanh, Việt Nam tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; đẩy mạnh giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực biển,...