ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: logistics

   Tập đoàn Gemadept, một trong những doanh nghiệp khai thác cảng, vận tải biển, logictics lớn nhất Việt Nam và Công ty Gemadept sẽ công bố ý định hợp tác trong các dự án cảng chiến lược ở miền Nam.
   Hiệp hội Vận tải Hải Phòng vừa thành lập Chi hội Đại lý thủ tục Hải quan và Dịch vụ Vận tải cảng biển nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan.
   Vùng đồng bằng sông Hồng hiện chiếm 29,4% GDP cả nước và còn nhiều dư địa tăng trưởng, nếu đẩy mạnh được mô hình liên kết vùng, tận dụng lợi thế của các địa phương.
   Một số ý kiến từ các doanh nghiệp cho rằng Việt Nam cần cải thiện cơ sở hạ tầng, đặc biệt về cảng, hạ tầng giao thông vận tải và năng lực của ngành logistics để duy trì tốc độ tăng trưởng.
   Việc TP Hải Phòng miễn, giảm phí cơ sở hạ tầng đặc thù riêng đối với hàng hóa được sử dụng vận tải thủy là rất đúng thời điểm và trúng vào các kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp.
   Doanh nghiệp (DN) logistics cần nhận thức và đổi mới tư duy về xu hướng "xanh hóa" đang diễn ra trong hoạt động thương mại và hoạt động kinh tế.
   Theo chuyên gia, cần kết hợp tiếp cận từ trên xuống và từ dưới lên, hài hòa các chính sách khuyến khích của nhà nước và biện pháp doanh nghiệp đưa ra, tự thực hiện.
   Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho rằng giai đoạn 2021-2025 tỷ lệ cổ phần nhà nước nắm giữ cần đảm bảo tối thiểu như hiện tại (99,47%), trong khi VIMC đề xuất giảm tỷ lệ này xuống 65%.
   Để phát huy hết tiềm năng phát triển của vựa lúa, nông sản và thủy hải sản lớn nhất cả nước, ĐBSCL cần được chú trọng xây dựng hệ thống logistics, cảng biển tương xứng.