Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: quản lý chất thải

   Đây được coi là công cụ giúp cho địa phương thực hiện xác định năng lực của chính họ trong hệ thống quản lý chất thải rắn và xác định được các nội dung/vấn đề cần cải thiện để tập trung tăng cường năng lực.
   Chính phủ nhiều nước, các lĩnh vực kinh doanh và công chúng đều đã bị ảnh hưởng bởi những thay đổi toàn cầu trên diện rộng. Các chiến lược quản lý chất thải hiện tại cũng đang phải đối mặt với các bên liên quan với những thách thức chính sách mạnh mẽ.
   Theo Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Đồng Nai, Đề án Quản lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2022-2025 đang được hoàn thiện để ban hành có tổng kinh phí dự kiến hơn 5 tỷ đồng.
   Bản đồ sẽ góp phần nhận diện tiềm năng tương lai trong quá trình chuyển dịch năng lượng với các mục tiêu giảm ô nhiễm môi trường và bảo vệ khí hậu. Công cụ này sẽ hỗ trợ cho quá trình ra quyết định đầu tư các dự án xử lý chất thải rắn, cũng như xây dựng chính sách quản lý và xử lý chất thải một cách hiệu quả, hiện thực hóa phương châm “rác là tài nguyên”.
   Trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát, nhiều người được đưa đi cách ly tập trung, điều này khiến vấn đề về xử lý rác thải tại khu cách ly tập trung cần được quan tâm hơn nữa. Những quy định về quản lý chất thải trong các khu cách ly tập trung sẽ được nêu cụ thể trong bài dưới đây!
   Bộ Y tế vừa có Công văn số 7027/BYT-MT về việc tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch Covid-19.
   Bộ TN&MT ban hành kế hoạch thực hiện một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
   Cục Viễn thám quốc gia (Bộ TN&MT) đang triển khai xây dựng dự án “Giám sát các bãi rác thải trên toàn quốc bằng công nghệ viễn thám”. Việc sử dụng công nghệ viễn thám được kỳ vọng sẽ đưa ra các giải pháp hữu ích nhằm tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn. Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin chất thải rắn của Tổng cục Môi trường.
   Việc kiểm soát và quản lý hiệu quả chất thải rắn sinh hoạt đã trở thành vấn đề cấp bách của Việt Nam hiện nay, đòi hỏi phải có giải pháp đột phá nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
   UBND TP.HCM phê duyệt dự án quản lý chất thải bền vững trong môi trường đô thị với mục tiêu góp phần đưa TP.HCM và người dân hướng tới cộng đồng bền vững. Dự án này của Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn công tác xã hội và Phát triển cộng đồng (SDRC) và được tài trợ bởi tổ chức Bread for the World - Protestant Development Service của Đức.