Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: quản lý chất thải rắn

   Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cùng các địa phương triển khai nhiều giải pháp đồng bộ về quản lý chất thải, từng bước thực hiện tái chế, tái sử dụng rác thải thay cho chôn lấp, hướng tới giảm thiểu rác...
   Đây được coi là công cụ giúp cho địa phương thực hiện xác định năng lực của chính họ trong hệ thống quản lý chất thải rắn và xác định được các nội dung/vấn đề cần cải thiện để tập trung tăng cường năng lực.
   Chính phủ nhiều nước, các lĩnh vực kinh doanh và công chúng đều đã bị ảnh hưởng bởi những thay đổi toàn cầu trên diện rộng. Các chiến lược quản lý chất thải hiện tại cũng đang phải đối mặt với các bên liên quan với những thách thức chính sách mạnh mẽ.
   Bản đồ sẽ góp phần nhận diện tiềm năng tương lai trong quá trình chuyển dịch năng lượng với các mục tiêu giảm ô nhiễm môi trường và bảo vệ khí hậu. Công cụ này sẽ hỗ trợ cho quá trình ra quyết định đầu tư các dự án xử lý chất thải rắn, cũng như xây dựng chính sách quản lý và xử lý chất thải một cách hiệu quả, hiện thực hóa phương châm “rác là tài nguyên”.
   Bộ TN&MT ban hành kế hoạch thực hiện một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
   Cục Viễn thám quốc gia (Bộ TN&MT) đang triển khai xây dựng dự án “Giám sát các bãi rác thải trên toàn quốc bằng công nghệ viễn thám”. Việc sử dụng công nghệ viễn thám được kỳ vọng sẽ đưa ra các giải pháp hữu ích nhằm tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn. Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin chất thải rắn của Tổng cục Môi trường.
   Việc kiểm soát và quản lý hiệu quả chất thải rắn sinh hoạt đã trở thành vấn đề cấp bách của Việt Nam hiện nay, đòi hỏi phải có giải pháp đột phá nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
   UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có Kế hoạch số 75/KH-UBND, ngày 31/3/2021 về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.
   Mới đây, UBND TP.Hà Nội đã ban hành văn bản về việc phân công nhiệm vụ thực hiện các giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn theo Chỉ thị 41/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố.
   Mới đây, UBND TP.Hà Nội đã ban hành văn bản về việc phân công nhiệm vụ thực hiện các giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn theo Chỉ thị 41/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố.