ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: sản xuất kinh doanh

   Giá xăng dầu trong thời gian gần đây được điều chỉnh tăng liên tục, áp lực lên chi phí sản xuất kinh doanh và tiêu dùng, gây lo ngại về rủi ro lạm phát dịp cuối năm, ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô.
   Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính trong tháng 7 năm 2023, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định giảm 30% tiền thuê đất của năm 2023 cho tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp.
   Doanh nghiệp cần đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp gắn với phát triển theo kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nâng cao thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân theo hướng xanh và bền vững.
   Tính chung 4 tháng, tất cả chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch. Trong đó khai thác dầu thô vượt 15,3%; khai thác khí vượt 20,3%; sản xuất đạm vượt 12,8%; sản xuất xăng dầu vượt 13%; sản xuất điện vượt 4,6% với kế hoạch 4 tháng
   Nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội đã được đặt ra nhằm tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.
   Nhiều ngân hàng đưa ra các gói vay ưu đãi, nhằm thúc đẩy nhu cầu vốn của doanh nghiệp.
   Phát triển 5G được coi là yếu tố tiên quyết cho doanh nghiệp sản xuất Việt Nam nếu muốn ứng dụng số hóa quy trình sản xuất và vận hành.
   Nhiều ý kiến đề xuất cần đơn giản thủ tục, linh hoạt hơn để tháo gỡ vướng mắc trong vay vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
   60% doanh nghiệp Nhật Bản có kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh tại Việt Nam trong 1-2 năm tới.
   Trong năm qua, Chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ về thuế cho doanh nghiệp và người dân với tổng số tiền trên 230 nghìn tỷ đồng.