Hội thảo 5/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: vắc-xin moderna

   Câu hỏi: Tôi đã tiêm mũi 1 là vắc-xin Moderna và được biết mũi 2 tốt nhất nên tiêm cùng loại. Do thiếu vắc-xin nên mũi 2 có thể tôi phải tiêm loại khác như vắc-xin Pfizer chẳng hạn. Vậy tôi nếu tôi được tiêm trộn 2 mũi vắc-xin khác loại tôi cần lưu ý những gì?
   Khi nguồn cung vắc-xin Covid-19 mũi 1 đã tiêm không đủ để tiêm mũi 2 thì có thể tiêm mũi 2 như sau: Nếu tiêm mũi 1 vắc-xin AstraZeneca thì có thể tiêm mũi 2 bằng vắc-xin Pfizer hoặc Moderna; Nếu tiêm mũi 1 vắc-xin Moderna thì có thể tiêm mũi 2 bằng vắc-xin Pfizer và ngược lại.
   Những ngày qua, tin tức vắc-xin Moderna chứa chất lạ đã khiến Nhật Bản chấn động. Nhật Bản đã quyết định ngưng sử dụng khoảng 1,63 triệu liều vắc-xin Moderna liên quan đến vụ việc này. Tin tức này có thể làm nỗ lực tiêm chủng của Nhật Bản thêm khó khăn, khi nước này đang phải thuyết phục nhiều người tiêm vắc-xin Covid-19.
   Câu hỏi: Tôi đã tiêm mũi 1 là vắc-xin Moderna, đã đến lịch tiêm mũi 2 mà được thông báo thiếu vắc-xin, vậy tôi có thể ‘tiêm trộn’ vắc-xin loại khác ở mũi 2 được không?