Hải Yến ·
1 năm trước
 6920

Thái Nguyên: Đôn đốc các chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án đầu tư ngoài ngân sách

UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Kết luận số 1311-KL/TU ngày 21/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn.

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về triển khai dự án đầu tư, tiếp tục theo dõi, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Thái Nguyễn, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan:

Thường xuyên tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư triển khai thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn đảm bảo tiến độ; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) cho các doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan trong quá trình thực thi công vụ; quá trình tham gia ý kiến thẩm định đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn yêu cầu có quan điểm tham mưu rõ ràng (đồng ý hoặc không đồng ý), đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, cập nhật tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh; kịp thời tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện; xử lý nghiêm các dự án, công trình triển khai không đảm bảo quy định.

Công văn cũng nêu rõ, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật nếu để xảy ra sai phạm liên quan đến sở, ban, ngành, địa phương mình.

Năm 2023, TP Phổ Yên triển khai trên 30 dự án (DA) đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách. Trong số hơn 30 DA đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách đang được TP Phổ Yên tập trung triển khai thực hiện có 17 DA phát triển khu đô thị, khu dân cư đủ điều kiện đề xuất đầu tư trong năm nay, với quy mô khoảng 255,8ha, tổng mức đầu tư 8.755 tỷ đồng.

Việc triển khai thực hiện các DA phát triển khu dân cư, đô thị, cụm công nghiệp... được đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách không chỉ góp phần nâng cao tiêu chí phát triển hạ tầng đô thị, mà còn mang lại nguồn thu lớn từ thuế sử dụng đất, thuê đất cho địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai một số DA còn chậm do khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; việc thi công hạ tầng của chủ đầu tư còn chưa bảo đảm theo kế hoạch...

Thông tin trên báo chí, ông Trần Quang Hải, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng TP Sông Công (tỉnh Thái Nguyên): TP Sông Công hiện đang triển khai, quản lý 60 DA vốn ngoài ngân sách, chủ yếu là các DA khu đô thị, khu dân cư, đường giao thông... Hầu hết các DA trên địa bàn đang triển khai theo kế hoạch đề ra.

Chỉ còn cá biệt một số DA tiến độ còn chậm, phải tạm dừng thi công, như: Khu đô thị Kosy; Khu đô thị Hồng Vũ, Khu đô thị Vạn Phúc… Xảy ra tình trạng trên, trước hết là do các chủ đầu tư chưa chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và đất đai, môi trường. Ngoài ra, các DA gặp khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, năng lực tài chính của chủ đầu tư còn hạn chế...