Thành Vũ ·
26 tuần trước
 9001

Ưu tiên điện sinh khối, điện mặt trời áp mái theo Quy hoạch Điện VIII

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định quan điểm ưu tiên điện sinh khối, điện rác, điện mặt trời áp mái… theo Quy hoạch Điện VIII, trên cơ sở tính toán, cân đối các nguồn điện khác, bảo đảm an toàn lưới điện.

Cuối tuần qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (QHĐ VIII).

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, Bộ Công Thương đã đưa ra tiêu chí về kỹ thuật, tính khả thi, pháp lý, hiệu quả kinh tế... để lựa chọn, đề xuất các dự án nguồn điện, bảo đảm cân đối giữa nguồn (điện khí, điện than, thuỷ điện, sinh khối, điện gió, điện mặt trời) và hệ thống truyền tải.

Hiện đã có 58/63 tỉnh đã báo cáo về đề xuất dự án nguồn điện sẽ triển khai trên địa bàn, nhưng mới chỉ có 11 địa phương thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Công Thương về tiêu chí sàng lọc, phân loại thứ tự dự án ưu tiên để đưa vào Kế hoạch.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương, Bộ Công Thương đã trao đổi về từng nhóm vấn đề cụ thể như điều chỉnh phân bổ công suất nguồn cho từng địa phương; các dự án thuỷ điện, điện rác, điện sinh khối, điện gió, điện mặt trời, điện mặt trời áp mái... không phù hợp với tổng công suất nguồn của QHĐ VIII; chuyển các dự án điện than sang điện khí; điều chỉnh các dự án nguồn điện trong vùng kinh tế - xã hội...

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, trước đó Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng, có một số khó khăn, vướng mắc chưa được pháp luật hiện hành quy định cụ thể để triển khai thực hiện các dự án điện khí, ĐGNK, cần sớm báo cáo Chính phủ để kiến nghị với Quốc hội có Nghị quyết về các cơ chế, chính sách đặc thù cho việc triển khai các dự án này, nhằm đáp ứng tiến độ theo QHĐ VIII. Riêng dự án ĐGNK đưa vào danh mục dự án quan trọng quốc gia cần được áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt.

Trước đề xuất bổ sung công suất điện khí, thuỷ điện, điện sinh khối, điện rác, điện mặt trời…, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, bản kế hoạch phải thực hiện được QHĐ VIII theo tiến độ, mục tiêu đặt ra, nhưng không hạn chế sự sáng tạo hay làm mất đi cơ hội phát triển năng lượng tái tạo, bảo đảm hiệu quả, lợi ích kinh tế.

Đối với nhóm địa phương đã đáp ứng đầy đủ hướng dẫn của Bộ Công Thương về xác định các dự án nguồn điện, đúng chỉ tiêu công suất được phân bổ, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương đưa vào danh mục dự án trong Kế hoạch thực hiện QHĐ VIII, có thời gian triển khai, tiến độ, trách nhiệm cụ thể; bảo đảm đồng bộ giữa các nguồn, hiệu quả đầu tư, an ninh an toàn năng lượng...

Theo QHĐ VIII, từ nay đến năm 2030, tổng công suất nguồn điện bổ sung từ các dự án điện khí (30.424MW) và điện gió ngoài khơi (ĐGNK) (6.000MW) chiếm khoảng 50% tổng công suất điện cần bổ sung. Đồng thời việc phát triển nguồn điện khí và ĐGNK sẽ giúp Việt Nam thực hiện được cam kết trung hoà các-bon đến năm 2050, bởi các dự án điện khí là những nguồn điện chạy nền, linh hoạt, ổn định sẽ hỗ trợ cho các dự án điện gió và điện mặt trời để bảo đảm an ninh cung cấp điện.

Đối với các dự án vượt công suất, chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chí, hướng dẫn của Bộ Công Thương, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phân loại thứ tự ưu tiên về tính khả thi, hiệu quả kinh tế, làm phương án dự phòng khi có dự án trong danh mục gặp rủi ro, bảo đảm thực hiện Quy hoạch đúng theo lộ trình.

Phó Thủ tướng khẳng định quan điểm ưu tiên điện sinh khối, điện rác, điện mặt trời áp mái… theo Quy hoạch Điện VIII, trên cơ sở tính toán, cân đối các nguồn điện khác, bảo đảm an toàn lưới điện. Các dự án điện gió ngoài khơi, điện mặt trời xuất khẩu trực tiếp, hoặc sản xuất hydro, gắn với thuỷ điện tích năng… được khuyến khích phát triển.

Theo Thành Vũ/Diễn Đàn Sự Thật 

https://www.facebook.com/groups/4054824701243922/posts/7196797860379908/