Thành Vũ ·
32 tuần trước
 8024

Bộ trưởng TN&MT: Kêu gọi xã hội hóa để xây dựng các nhà máy xử lý rác hiện còn nhiều khó khăn

Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện nay, việc kêu gọi xã hội hóa để xử lý, xây dựng các nhà máy xử lý đốt phát điện và phân loại, xử lý rác đang còn nhiều khó khăn.

Một số địa phương không đủ lượng rác để xây dựng nhà máy xử lý rác

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân – Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương cho biết, qua báo cáo hiện nay tỷ lệ về thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt rất cao. Tổng hợp từ nguồn báo cáo của 57/63 địa phương, cụ thể ở đô thị tỷ lệ này đạt 96% vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra là 89%, nông thôn đạt 71%.

Tuy nhiên, qua giám sát và thực tế cử tri phản ánh, con số này chưa chuẩn xác, vì hệ thống quy trình phân loại, thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt chưa tốt và thiếu các tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật về vấn đề này.

Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân – Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương.

Tại phiên họp thứ 9 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đã kết luận: Năm 2022 phải ban hành quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật định mức kinh tế kỹ thuật hướng dẫn xử lý rác thải để các địa phương có cơ sở thực hiện. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết kết quả thực hiện, nguyên nhân và giải pháp để giải quyết vấn đề này?

Trả lời câu hỏi của đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết, năm 2022 tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên toàn quốc có 67.110 tấn/ngày, trong đó các đô thị là 36.870 tấn, còn khu vực nông thôn là 29.455 tấn. Trong những năm vừa qua, các địa phương cũng đẩy mạnh việc thu gom, xử lý rác thải, có nhiều nhà máy đốt rác phát điện hoặc hoặc xử lý rác được xây dựng.

Hiện nay, cả nước có khoảng 1.326 cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, trong đó có 467 lò đốt và 38 dây chuyền xuất phân toàn quốc và 1.207 bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt. Hiện nay, còn khoảng 65% số rác thải của cả nước cần chôn lấp, còn khoảng 16% tổng số rác thải được các nhà máy chế biến thu hồi và phát triển năng lượng.

Thực tế, rác thải sinh hoạt theo báo cáo của các địa phương là 96% rác thải đô thị, còn là 75% rác thải nông thôn được xử lý. Đây là con số được xử lý bằng hình thức chôn lấp.

 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường đã chỉ rõ nguyên nhân là do khó khăn trong việc kêu gọi xã hội hóa để xử lý, xây dựng các nhà máy xử lý đốt phát điện và phân loại, xử lý rác.

Bên cạnh đó, việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn chưa được triển khai. Đáng chú ý, theo Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, một số địa phương không đủ lượng rác để xây dựng nhà máy xử lý rác. "Ở một số địa phương, ngay đô thị trung tâm cũng chỉ có 200-300 tấn rác/ngày nên rất khó khăn khi xây dựng nhà máy xử lý tập trung. Các nhà máy cần lượng rác lớn để đảm bảo công suất ổn định"- Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường nêu rõ.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện một số giải pháp và thực hiện hướng dẫn như Thông tư 02 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường liên quan đến rác thải sinh hoạt.

Theo đó, ban hành nội dung, yêu cầu kĩ thuật bảo vệ môi trường đối với điểm tập kết, trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt; yêu cầu, kĩ thuật bảo vệ môi trường đối với phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; tiêu chí về công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; giá dịch vụ thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt; hình thức về giá dịch vụ thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo khối lượng, thể tích chất thải; phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt áp dụng với các nhà đầu tư, xử lý chất thải; bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt và có văn bản hướng dẫn các địa phương phân loại rác tại nguồn.

Bộ trưởng Tài Nguyên và Môi trường đề nghị các địa phương căn cứ vào Hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm tập trung để tuyên truyền, vận động nhân dân phân loại rác tại nguồn. Từ đó, sẽ có cách xử lý rác thải triệt để.

Đồng thời Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách, quy định các chất thải rắn sinh hoạt trong thời gian tới, trong đó Bộ ưu tiên ban hành Bộ định mức kinh tế kỹ thuật đến năm 2024 về thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt. Và tiếp tục rà soát ban hành Quy chuẩn quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt.

Không để khai thác cát lậu gây sạt lở bờ sông

Trả lời câu hỏi của đại biểu Phạm Văn Hòa - Đoàn ĐBQH Đồng Tháp về việc khai thác cát làm sạt lở bờ sông ở Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, do hiện nay lượng cát trên sông Tiền, sông Hậu, so với năm 2003 đã giảm đi 70%, do hệ thống thượng nguồn xây dựng các đập và hệ thống công trình. Bên cạnh đó, có hiện tượng việc khai thác cát quá công suất, không đúng quy định cũng là nguyên nhân gây sạt lở.

Đại biểu Phạm Văn Hòa - Đoàn Đồng Tháp.

Do đó, thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ đánh giá hệ thống trữ lượng rác của đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời Bộ sẽ phối hợp cùng với các địa phương để triển khai giám sát vấn đề này dù còn nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đề nghị các địa phương rà soát, đánh giá lại, tránh xảy ra tình trạng khai thác cát lậu ở các dòng sông, gây ảnh hưởng rất lớn đến sạt lở bờ sông.