Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: xử lý chất thải rắn sinh hoạt

   Để góp phần giải quyết vấn đề chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tỉnh Quảng Nam yêu cầu rà soát tất cả các khu xử lý CTRSH đã được quy hoạch.
   Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ ban hành danh mục công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt khuyến khích áp dụng; hướng dẫn mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại đô thị và nông thôn làm cơ sở cho các địa phương lựa chọn.
   Quản lý và xử lý chất thải rắn (CTR) nói chung hay chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) nói riêng đang là ưu tiên hàng đầu trong công tác quản lý môi trường tại Việt Nam. CTR được hiểu là tất cả các loại vật chất, vật liệu được con người đưa ra môi trường.
   Nhóm nghiên cứu đề xuất việc xem xét đưa chi phí môi trường trở thành một phần trong tổng chi phí của hoạt động quản lý CTRSH. Đây cũng là cơ sở để xác định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH ở Việt Nam.
   Theo đánh giá, nếu có cơ chế giá và chính sách ưu đãi thì các dự án nhà máy điện rác ở Việt Nam sẽ hoạt động hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường.