Thành Vũ ·
27 tuần trước
 7158

Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam kiện toàn cơ cấu tổ chức giữa nhiệm kỳ V (2020-2025)

Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức Ban Thường vụ và Ban Chấp hành của Hội giữa nhiệm kỳ V (2020-2025). Trong đó, Ban Thường vụ bao gồm 12 ủy viên, Ban Chấp hành gồm 60 ủy viên.

Theo quy chế hoạt động của Hội và cuộc họp tại Hội nghị ngày 1/7/2023, PGS.TS Lưu Đức Hải - Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam đã ký Quyết định số 01/TC-HC về việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam giữa nhiệm kỳ V (2020-2023).

Quyết định số 01/TC-HC của Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam.

Quyết định nêu rõ, Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức Ban Thường vụ và Ban Chấp hành của Hội. Trong đó, Ban Thường vụ bao gồm 12 thành viên, Ban Chấp hành gồm 60 thành viên.

Văn phòng Hội, các ban chuyên môn, các tổ chức trực thuộc và các cá nhân có tên trong danh sách Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

PGS.TS Lưu Đức Hải- Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam nhiệm kỳ V (2020-2025).

Trước đó, ngày 1/7/2023, Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam tổ chức Hội nghị đánh giá, tổng kết Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam giữa nhiệm kỳ V (2020 - 2025).

Với 100% đại biểu đồng ý, Hội nghị đã thông qua danh sách bổ sung 2 thành viên mới vào Ban Thường vụ; Ban Chấp hành Hội bầu bổ sung các Ủy viên và đưa vào Nghị quyết của Hội nghị.

PGS.TS Trương Mạnh Tiến- Người sáng lập Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam- Phó chủ tịch Hội- Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường.

Tại Hội nghị, Đoàn Chủ tịch đã thông báo về việc xem xét cho thôi Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đối với ông Trương Thanh Tùng, ông Trịnh Văn Súy và 6 ủy viên Ban Chấp hành Hội. Đồng thời giới thiệu bổ sung 02 hội viên vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ là ông Dương Bình Thuận và bà Phạm Thị Mai; tiến hành bầu bổ sung Ban Chấp hành.

Với 100% đại biểu đồng ý, Hội nghị đã thông qua danh sách dự kiến bổ sung: Ban Thường vụ Hội gồm 12 Ủy viên, Ban Chấp hành Hội gồm 60 Ủy viên.

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HỘI NHIỆM KỲ V (2020-2025)