Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: chuyển dịch năng lượng

   Nhằm điều phối thông tin, cung cấp kiến thức mới, tạo tương tác cho các chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng trong khu vực Đông Nam Á, nền tảng thông tin dùng chung có tên gọi SIPET đã ra mắt.
   Chuyển dịch năng lượng không chỉ là vấn đề của nội bộ ngành năng lượng, mà chính là chuyển đổi toàn bộ nền kinh tế từ mô hình thâm dụng nhiều năng lượng sang mô hình sử dụng năng lượng một cách hiệu quả.
   Với quá trình chuyển dịch năng lượng trong lĩnh vực sản xuất điện, phù hợp với cam kết của Việt Nam đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, điện khí thay thế dần điện than được coi là một trong những bước khởi đầu.
   Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 22/7/2022.
   Quyết định gây nhiều tranh cãi, nhưng nó cho phép các dự án khí đốt tự nhiên và điện hạt nhân có thể nhận được nguồn tài trợ dành cho các hoạt động 'bền vững với môi trường'.
   Những cải tiến trong tấm pin mặt trời hai mặt được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới cho việc phát triển công nghệ năng lượng, có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang dần chuyển đổi sang các nguồn năng lượng xanh.
   Không làm chủ công nghệ và vốn, tuy nhiên Việt Nam có lợi thế thu hút đầu tư vào chuyển dịch năng lượng nhờ sử dụng tốt công cụ chính sách. Theo đó, xây dựng chính sách linh hoạt, có cơ chế phản hồi nhanh là giải pháp được chuyên gia đề xuất.
   Nguồn tài chính Nhà nước, tài chính doanh nghiệp, vốn đầu tư nước ngoài, vốn tín dụng là những nguồn lực đang được huy động đầu tư vào ngành năng lượng. Tuy nhiên, quá trình triển khai không hề dễ dàng khi hàng loạt thách thức vẫn luôn hiện hữu.
   Yêu cầu về tái cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, khoa học công nghệ, đổi mới chuyển đổi số, khát vọng vươn lên, khu vực tư nhân được chú trọng cùng với lợi thế cơ cấu dân số trẻ là cơ hội tốt để Việt Nam thực hiện chuyển dịch năng lượng.
   Cộng đồng quốc tế đang “chạy đua” trong quá trình chuyển dịch từ năng lượng hóa thạch và hạt nhân sang năng lượng tái tạo. Theo đó, chuyển dịch năng lượng bền vững, công bằng cũng là định hướng phát triển của Việt Nam.