Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: động lực phát triển bền vững

      Việc cung cấp năng lượng cho mạng Bitcoin là điều không cần thiết, vì Bitcoin không tồn tại dưới dạng các vật thể vật lý nhưng lại liên quan đến việc sử dụng máy tính mạnh mẽ để giải quyết các vấn đề toán học phức tạp. Quá trình này đòi hỏi rất nhiều năng lượng và cũng là một trong những nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu. Thế nhưng việc này lại có thể là động lực quan trọng của phát triển bền vững? Tại sao lại như vậy?