Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: luật thuế tiêu thụ đặc biệt

   Nhiều ý kiến cho rằng việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt với các sản phẩm đồ uống có đường là chưa phù hợp. Doanh nghiệp cũng kiến nghị không đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường.
   Đại diện các doanh nghiệp kiến nghị không đưa sản phẩm đồ uống có đường vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt khi sửa luật.
   Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi các Bộ Ban ngành, hiệp hội, doanh nghiệp về việc xây dựng Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi.
   Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của người dân về đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi nhằm phát huy hơn nữa vai trò của sắc thuế này.
   Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý về việc đề nghị xây dựng dự án Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi). Trong đó, cơ quan này đề xuất nghiên cứu tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá, rượu, bia.