ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: múc tiêu phát triển bền vững

   Kinh tế môi trường vừa là con đường, vừa là phương tiện để đạt tới các mục tiêu phát triển bền vững. Thực hiện kinh tế môi trường trong thời đại hiện nay đang đặt ra cho Việt Nam những thách thức vô cùng lớn.
   Trong bối cảnh thế giới đang hội nhập sâu sắc thì chuyển đổi số trong nông nghiệp là xu thế tất yếu. Tại Viêtj Nam, nông nghiệp là 1 trong 8 lĩnh vực được ưu tiên thực hiện chuyển đổi số. Đây được là chìa khóa giúp nông nghiệp Việt Nam phát triển.
   Phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, phát triển bền vững phải bao trùm kinh tế, xã hội, văn hoá và con người, môi trường.
   Việt Nam là quốc gia cam kết mạnh mẽ trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, nhằm xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường và khí hậu Trái đất và đảm bảo mọi người ở khắp mọi nơi có thể tận hưởng hòa bình và thịnh vượng.
   Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030. Tại Việt Nam, xây dựng thành phố thông minh và phát triển bền vững là một hành trình chứ không phải là đích đến.
   Việc xây dựng Đề án đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia là một nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm mô tả bức tranh tổng thể về tài nguyên nước Việt Nam, đồng thời bảo vệ và phát triển tài nguyên nước, môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.