Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: múc tiêu phát triển bền vững

   Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030. Tại Việt Nam, xây dựng thành phố thông minh và phát triển bền vững là một hành trình chứ không phải là đích đến.
   Việc xây dựng Đề án đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia là một nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm mô tả bức tranh tổng thể về tài nguyên nước Việt Nam, đồng thời bảo vệ và phát triển tài nguyên nước, môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.