Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: phát triển kinh tế xanh

   Việt Nam và Hàn Quốc cũng đang hợp tác chặt chẽ và trao đổi kinh nghiệm về thúc đẩy tăng trưởng xanh. Trong phát triển điện hạt nhân, các chuyên gia cho rằng điện hạt nhân là giải pháp tốt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và khủng hoảng năng lượng.
   Việt Nam là nước đang phát triển còn rất nhiều khó khăn nhưng đã đưa ra các cam kết về ứng phó biến đổi khí hậu như các nước phát triển. Do đó cần bước đi, lộ trình phù hợp và sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế về hoàn thiện thể chế, nguồn nhân lực.
   Trong nhiệm kỳ mới, TW Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam (VIASEE) sẽ tiếp tục phát huy thành quả đạt được, nâng cao trình độ chuyên môn của lực lượng trí thức, các nhà nghiên cứu về KH&CN cũng như đổi mới, nâng cao hoạt động của Tạp chí Kinh tế Môi trường.
   Một báo cáo của Liên hợp quốc công bố ngày 27/5 cho biết nguồn đầu tư để bảo vệ và phục hồi thiên nhiên trên thế giới cần tăng gấp ba lần trong thập niên này lên khoảng 350 tỉ USD vào năm 2030 và tăng lên 536 tỉ USD vào năm 2050, đồng thời kêu gọi các nhà tài chính, doanh nghiệp và chính phủ thay đổi tư duy.
   Năm 2015, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã có cuộc gặp mặt 40 đại biểu là các nhà khoa học, doanh nhân tham dự Hội thảo khoa học do TW Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam tổ chức.
   Tại hội thảo “Triển khai lập Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Việt Nam quyết tâm BVMT biển để phát triển kinh tế xanh, kinh tế bền vững.