Tạ Nhị ·
39 tuần trước
 7923

Tháo dỡ hệ thống điện mặt trời chưa đủ pháp lý

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công ty Điện lực Lâm Đồng tạm dừng mua điện, buộc các doanh nghiệp tháo dỡ hệ thống điện mặt trời chưa đủ pháp lý tại khu công nghiệp Lộc Sơn.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn xử lý vấn đề của các doanh nghiệp lắp đặt, hợp tác, cho thuê, bán điện năng lượng mặt trời trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp rà soát các doanh nghiệp đã lắp đặt, ký kết hợp tác đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà chưa đúng quy định về đầu tư, trật tự xây dựng để xử lý hoặc tham mưu xử lý hành vi vi phạm trước khi xem xét cho bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Hệ thống điện mặt trời lắp đặt trong khu công nghiệp Lộc Sơn.

Đối với các doanh nghiệp cho thuê lại mái nhà xưởng để lắp đặt hệ thống điện mặt trời không đúng theo giấy chứng nhận đầu tư, yêu cầu doanh nghiệp cho thuê khẩn trương thanh lý hợp đồng, tháo gỡ các hệ thống điện mặt trời trên mái đã lắp đặt.

Riêng Công ty Cổ phần Vinasolar Bảo Lộc phải khẩn trương đầu tư hoàn thiện, đưa vào vận hành dự án sản xuất lưới thép và gia công khung kèo thép tiền chế tại Khu công nghiệp Phú Hội. Nếu quá thời gian cam kết mà công ty không hoàn thành dự án thì căn cứ quy định hiện hành để xem xét thu hồi dự án.

Ngoài ra, Công ty Điện lực Lâm Đồng phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh rà soát, tạm dừng mua điện đối với các trường hợp chưa thực hiện đầy đủ các quy định về đầu tư, trật tự xây dựng, chưa thực hiện đúng mục tiêu dự án. Chỉ xem xét mua điện sau khi các doanh nghiệp này thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định.

Cùng với đó, Cục Thuế tỉnh rà soát, yêu cầu các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đã lắp đặt, bán điện mặt trời trên mái thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế.

Trước đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Lâm Đồng từng có báo cáo về việc tình hình doanh nghiệp lắp đặt, hợp tác, cho thuê bán điện năng lượng mặt trời trên mái trong khu Công nghiệp Lộc Sơn.

Theo báo cáo, trong KCN Lộc Sơn hiện có 3 doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà xưởng, cho các doanh nghiệp khác bên ngoài thuê đầu tư và khai thác điện mặt trời nhưng chưa được cơ quan chức năng cấp phép, gồm: Công ty Cổ phần công nghệ Xanh Lộc Châu, Công ty Cổ phần Intimex Bảo Lộc và Công ty Cổ phần Vinasorlar Bảo Lộc.

Nổi cộm nhất là loạt sai phạm của Công ty cổ Phần Vinasolar Bảo Lộc. Cụ thể, công ty này đã lắp dựng tấm năng lượng có công suất khai thác 1.148,4 KWP, diện tích tấm năng lượng trên mái khoảng 5.900m2, đã thực hiện đấu nối với Điện lực Lâm Đồng từ ngày 17/11/2020. Hệ thống điện này chưa được cấp phép xây dựng và điểu chỉnh bổ sung mục tiêu hệ thống điện trên mái cho ngành nghề đầu tư.

Công ty cổ Phần Vinasolar Bảo Lộc còn hợp tác Công ty cổ phần Jinca Việt Nam lắp dựng tấm năng lượng có công suất khai thác 1.140,5kWp, diện tích tấm năng lượng trên mái khoảng 6.300m2, đã thực hiện đấu nối với Điện lực Lâm Đồng ngày 24/12/2020. Hệ thống điện mặt trời trên mái đã được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy nhưng hệ thống điện này chưa được cấp phép xây dựng.

Chưa hết, Công ty cổ Phần Vinasolar Bảo Lộc còn hợp tác với Công ty Cổ phần Resun Việt Nam lắp dựng tấm năng lượng có công suất khai thác 1.148,4kWp, diện tích tấm năng lượng trên mái khoảng 6.000m2, đã thực hiện đấu nối với Điện lực Lâm Đồng ngày 17/11/2020. Hệ thống điện mặt trời trên mái đã được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy nhưng chưa được cấp phép xây dựng.

Trước những bất cập nêu trên, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ rà soát các quy định để xem xét thu hồi dự án đầu tư của Công ty cổ phần Vinasolar Bảo Lộc theo quy định của pháp luật.

Theo Tạ Nhị/Diễn Đàn Sự Thật

https://www.facebook.com/groups/4054824701243922/posts/6613329218726778/