Thành Phong ·
45 tuần trước
 8892

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói gì về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản góp ý về dự thảo cơ chế phát triển điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam đang được Bộ Công Thương xây dựng, đánh giá các cơ chế khuyến khích còn chung chung, chưa thực sự tạo ra cơ chế mang tính hấp dẫn, thu hút việc đầu tư.

Cần làm rõ hơn các cơ chế khuyến khích

Theo đó, Bộ KH&ĐT đề nghị làm rõ đối tượng áp dụng là nhà ở, công sở và trụ sở của doanh nghiệp. Đề nghị cân nhắc sử dụng khái niệm về trụ sở của doanh nghiệp để phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn.

Liên quan đến cơ chế khuyến khích và các yêu cầu, Bộ KH&ĐT đánh giá, dự thảo mới đưa ra các cơ chế khuyến khích chung, chưa thực sự tạo ra được cơ chế có tính hấp dẫn, thu hút việc đầu tư vào hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Bộ này đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường theo chức năng nhiệm vụ xây dựng chương trình hỗ trợ người dân, tổ chức tham gia vào việc đầu tư xây dựng hệ thống điện mặt trời mái nhà bằng các kế hoạch cụ thể.

Bộ Công Thương đưa ra một số cơ chế hỗ trợ cho điện mặt trời mái nhà.

Việc phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà cần đặt ra mục tiêu cụ thể, được lượng hóa trong từng giai đoạn. Mục tiêu là phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở, 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu.

Các cơ chế, chính sách cần cho phép nhà đầu tư hợp tác với người dân, tổ chức sở hữu, sử dụng nhà, tòa nhà, công sở để lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu theo thỏa thuận giữa hai bên.

Bộ KH&ĐT cho rằng, dự thảo cần đề xuất miễn hoặc giảm các loại thuế, phí cụ thể cho nhà đầu tư, đánh giá sự phù hợp các kiến nghị này với các quy định liên quan. Đồng thời, đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý về thẩm quyền của quy định miễn giấy phép hoạt động điện lực.

Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành không có quy định về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điện, do vậy, Bộ KH&ĐT đề nghị cân nhắc bỏ quy định liên quan đến giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điện.

Mặt khác, về việc ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước, cần có quy định đầy đủ, nghiên cứu làm rõ đây là vốn đầu tư công hay chi thường xuyên. Với dự án sử dụng vốn đầu tư công cần phải thực hiện theo trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định về đầu tư công.

Liên quan đến giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành và địa phương thực hiện, theo Bộ KH&ĐT cần căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tính khả thi.

Cụ thể, cân nhắc quy định nhiệm vụ của Bộ Công Thương phối hợp với các bộ ngành huy động các nguồn lực; Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo ngân hàng thương mại có biện pháp giảm lãi suất cho vay… trong khi các ngân hàng thương mại tự quyết định lãi suất cho vay.

Ngoài ra, Bộ KH&ĐT cũng góp ý nghiên cứu việc giao cơ quan chức năng cung cấp thông tin cho người dân, doanh nghiệp về các cơ chế, hướng dẫn việc đầu tư, lắp đặt thiết bị, xử lý các vấn đề kỹ thuật.

Trước đó, trong Dự thảo quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà ở, công sở, trụ sở của doanh nghiệp tại Việt Nam, Bộ Công Thương đưa ra một số cơ chế hỗ trợ cho điện mặt trời mái nhà.

Theo đó, dự thảo đề xuất các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điện. Các hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại công sở được ưu tiên bố trí ngân sách để thực hiện.

Cùng với đó, các tổ chức, cá nhân đầu tư và sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà được miễn hoặc giảm các loại thuế, phí; được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định của pháp luật.

Bộ Công Thương cũng đề xuất hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp đặt vào hệ thống điện đã được đấu nối theo quy định về hệ thống điện phân phối không phải thực hiện thoả thuận đấu nối. Các hệ thống điện mặt trời mái nhà đã lắp đặt trước đây đáp ứng điều kiện là đối tượng của quyết định này thì được áp dụng quy định này.

Phát triển điện mặt trời, góp phần thực hiện Quy hoạch điện VIII

Quy hoạch điện VIII đặt mục tiêu đẩy mạnh phát triển điện gió trên bờ và ngoài khơi, điện mặt trời phù hợp với khả năng hấp thụ của hệ thống, khả năng giải tỏa công suất của lưới điện, giá thành điện năng và chi phí truyền tải hợp lý gắn với bảo đảm an toàn vận hành và tính kinh tế chung của hệ thống điện, tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng lưới điện hiện có. Ưu tiên, khuyến khích phát triển điện gió, điện mặt trời tự sản tự tiêu (trong đó có điện mặt trời mái nhà của người dân và mái công trình xây dựng, điện mặt trời tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, tiêu thụ tại chỗ, không đấu nối hoặc không bán điện vào lưới điện quốc gia). Định hướng phát triển điện mặt trời phải kết hợp với pin lưu trữ khi giá thành phù hợp.

Tiềm năng điện mặt trời của Việt Nam khoảng 963.000 MW (mặt đất khoảng 837.400 MW, mặt nước khoảng 77.400 MW và mái nhà khoảng 48.200 MW). Từ nay đến năm 2030, tổng công suất các nguồn điện mặt trời dự kiến tăng thêm 4.100 MW; định hướng đến năm 2050, tổng công suất 168.594 - 189.294 MW, sản xuất 252,1 - 291,5 tỷ kWh.

Trong đó, ưu tiên và có chính sách đột phá để thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà của người dân và mái công trình xây dựng, nhất là các khu vực có nguy cơ thiếu điện như miền Bắc và điện mặt trời tự sản, tự tiêu. Từ nay đến năm 2030, công suất các nguồn điện loại hình này ước tính tăng thêm 2.600 MW. Loại hình nguồn điện này được ưu tiên phát triển không giới hạn công suất, với điều kiện giá thành hợp lý và tận dụng lưới điện sẵn có, không phải nâng cấp.

Các chuyên gia nhận định, Quy hoạch điện VIII sẽ mở ra không gian phát triển mới cho ngành năng lượng nước ta, và đó là một không gian rất hấp dẫn.

Riêng đối với điện mặt trời mái nhà, trước đây, Nhà nước tập trung đầu tư vào các dự án nguồn điện, lưới điện để cung cấp điện đến các hộ tiêu dùng. Còn với Quy hoạch điện VIII, Nhà nước khuyến khích các hộ tiêu dùng tự sản xuất và tự tiêu thụ điện.

Dù đánh giá Quy hoạch sẽ thiết lập một khái niệm mới, mở rộng hơn cho ngành năng lượng của Việt Nam, chuyên gia cũng thẳng thắn cho rằng, với những mục tiêu tham vọng như vậy, sẽ có nhiều thách thức đặt ra cho quá trình triển khai Quy hoạch điện VIII trong thực tế, mà một trong số đó là vốn đầu tư cho thực hiện Quy hoạch.

Việc có cơ chế khuyến khích các hộ gia đình, doanh nghiệp lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự dùng sẽ thúc đẩy huy động nguồn lực xã hội, góp phần giảm bớt áp lực huy động tài chính cho Nhà nước, qua đó hiện thực hóa các mục tiêu mà Quy hoạch điện VIII đặt ra.

Theo Tạ Nhị/Diễn Đàn Sự Thật 

https://www.facebook.com/groups/4054824701243922/posts/6602157346510632/