21/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: cơ chế giá điện tái tạo

   Tính đến ngày 10/11, số lượng dự án gửi hồ sơ đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện là 81/85 dự án, còn 4 dự án với tổng công suất 136,70MW chưa gửi hồ sơ đàm phán giá.
   Khảo sát của Bộ Công Thương cho biết có 24/95 dự án năng lượng tái tạo muốn mua bán điện “sạch” trực tiếp với khách hàng, không qua Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)
   Dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp thứ 21 hoàn thành thủ tục phát điện lên lưới là Nhà máy điện gió Thanh Phong giai đoạn 1, có công suất 29,7 MW do Công ty Cổ phần Năng lượng Ecowin làm chủ đầu tư.
   Tính đến ngày 29/9/2023, có 62 dự án năng lượng tái tạo (NLTT) chuyển tiếp đã được Bộ Công Thương phê duyệt giá tạm, tăng thêm 2 dự án mới.
   Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, đến ngày 16/9/2023, có 60 dự án năng lượng tái tạo (NLTT) chuyển tiếp với tổng công suất 3.331,41MW đã được Bộ Công Thương phê duyệt giá tạm, tăng thêm 2 dự án so với tuần trước.
   Bộ Công thương cho biết, khung giá phát điện được tính toán trên cơ sở phương pháp tính toán tương tự các loại hình nhà máy điện khác hiện hành.
   Tính đến ngày 8/9/2023, có 80/85 dự án năng lượng tái tạo (NLTT) chuyển tiếp với tổng công suất 4.497,86MW đã gửi hồ sơ đàm phán giá điện.
   Sản lượng điện phát lũy kế của 20 nhà máy/phần nhà máy năng lượng tái tạo (NLTT) chuyển tiếp đang tăng mạnh công suất phát với tổng công suất 1.171,72MW, đạt hơn 357 triệu kWh.
   Thống kê đến ngày 18/8/2023, đã có 20 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp hoàn thành thủ tục COD, phát điện thương mại lên lưới.
   Theo thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đến ngày 11/8, đã có 18 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp đã hoàn thành thủ tục COD, phát điện thương mại lên lưới, còn 6 dự án chưa gửi hồ sơ đàm phán.