Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: nông nghiệp bền vững

   Tại tọa đàm “Phát triển nông nghiệp bền vững tại Thanh Hóa: Hiện trạng và giải pháp”, vấn đề phát triển nông nghiệp bền vững, đảm bảo an ninh lương thực và góp phần giảm phát thải khí nhà kính đã được đặt ra.
   Phát triển bền vững nông nghiệp đã và đang là mục tiêu chiến lược mà Đảng và Nhà nước ta quyết tâm thực hiện, điển hình là Chiến lược Phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
   Nông nghiệp hữu cơ ngày một được ưa chuộng nhờ sự thân thiện với môi trường, đây được coi là hướng đi bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam. Thực tế, phát triển nông nghiệp hữu cơ là hướng đi mà nhiều địa phương đang lựa chọn.
   Phát triển nông nghiệp bền vững là một mối quan tâm của toàn cầu khi thế giới phải đối mặt với nhiều cản trở về lương thực, thực phẩm. Việc hiểu đúng, đủ về vai trò của phát triển bền vững trong nông nghiệp là vô cùng cần thiết trong thời kỳ hội nhập.
   Chính sách, pháp luật đất đai sau 10 năm thực hiện đã tạo nên nhiều đổi mới quan trọng trong ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, trước những vấn đề thực tiễn đặt ra, Luật đất đai 2013 cần sửa đổi bổ sung để phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững đảm bảo phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.
   Thích ứng với BĐKH và bảo vệ môi trường là mục tiêu mà ngành Nông nghiệp tỉnh Long An đang hướng đến nhằm xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, góp phần bảo vệ môi trường, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai.
   Đặt mục tiêu phát triển hoạt động sản xuất nông nghiệp nhưng vẫn đảm bảo được yếu tố bảo vệ môi trường, trong thời gian qua, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã liên tục tổ chức các đợt tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho nông dân.
   Để phát triển nông nghiệp bền vững, tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tỉnh Đồng Nai đã đưa việc phát triển nông nghiệp hữu cơ là một trong 4 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025.
   Nông nghiệp là lĩnh vực dễ bị tổn thương nhất dưới tác động của BĐKH. Do đó, trong thời gian tới, Việt Nam định hướng phát triển nông nghiệp bền vững, chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm theo hướng "xanh", đầu tư phát triển hạ tầng nông nghiệp.