Hội thảo 5/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: chất thải nhựa

   Theo Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc (UNEP), mỗi năm có hơn 400 triệu tấn nhựa được sản xuất và một nửa trong số đó là nhựa dùng một lần, thế nhưng chỉ gần 10% đồ nhựa dùng một lần được tái chế.
   Hiện nay, các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa đang tích cực thực hiện các biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa trong sản xuất nông nghiệp bảo vệ môi trường.
   Theo báo cáo Báo cáo hiện trạng chất thải nhựa năm 2022, khối lượng chất thải nhựa phát sinh mỗi năm được ghi nhận lên tới 2,9 triệu tấn.
   Để quản lý chất thải, nhất là chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nhựa, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản pháp lý điều chỉnh đồng thời có kế hoạch triển khai đồng bộ trong thời gian tới.
   Mới đây, Cục Kiểm soát ô nhiễm (Bộ TN&MT) phối hợp cùng Tổ chức hợp tác quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam đã tổ chức hội thảo tham vấn Báo cáo hiện trạng chất thải nhựa năm 2022.
   Xuất hiện tình trạng đốt rác thải công nghiệp tại KCN phía Nam tỉnh Yên Bái, trước cổng nhà máy của Công ty CP khoáng sản Red Stone. Nhưng, lãnh đạo công ty này khẳng định không phải doanh nghiệp đốt.
   Ðể khắc phục những bất cập về cơ chế, chính sách trong công tác thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt, rất cần được triển khai đồng bộ các giải pháp, nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện thu gom, phân loại rác tại nguồn, góp phần bảo vệ môi trường.
   Việt Nam đặt mục tiêu cắt giảm 50% rác thải nhựa đại dương vào năm 2025 và 75% vào năm 2030.
   Bên cạnh việc giảm chi phí tái chế, sử dụng dung môi tạo bọt từ bồ hòn sẽ góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và bảo vệ sức khỏe con người.
   Bộ GTVT vừa có công văn gửi các đơn vị trực thuộc về việc triển khai Đề án tăng cường quản lý chất thải nhựa trong lĩnh vực của ngành, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thu gom, tái chế chất thải nhựa thành nhiên liệu, vật liệu xây dựng, giao thông...