Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: chuyển đổi năng lượng tại việt nam

   Tại COP27, Liên minh Năng lượng vì hành tinh và con người (GEAPP) cho biết sẽ hỗ trợ các quốc gia đang phát triển thực hiện việc chuyển đổi năng lượng sang mô hình năng lượng sạch, trong đó có Việt Nam.
   Phát triển năng lượng tái tạo sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu trong hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và quốc tế thời gian tới nhằm đạt mục tiêu giảm phát thải ròng khí nhà kính về 0 vào năm 2050.
   Phát triển các nguồn năng lượng tái tạo được xem là xu hướng tất yếu trên thế giới hiện nay, góp phần quan trọng hạn chế phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, bảo vệ môi trường, cũng như giảm sự phụ thuộc vào các loại nhiên liệu hóa thạch.