Hội thảo 5/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: dự thảo luật đất đai,

   Ngày 18/1 Dự thảo Luật đất đai sửa đổi 2024 đã được Quốc Hội thông qua cùng với luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản đã giúp hành lang pháp lý cho thị trường bất động sản hoàn thiện hơn.
   Luật Đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, với nhiều điểm mới, nổi bật được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay.
   Sau khi được tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 gồm 16 chương, 260 điều, bỏ 5 điều, sửa đổi, bổ sung tại 250 điều (cả về nội dung và kỹ thuật) so với dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6.
   Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao nhiệm vụ hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) về các phương pháp xác định; trường hợp, điều kiện áp dụng định giá đất. Ngoài ra dự kiến hiệu lực thi hành của Luật Đất đai (sửa đổi) từ ngày 1/1/2025
   Do còn nhiều nội dung có ý kiến khác nhau trong Luật Đất đai sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ nhất trí chưa thông qua luật tại kỳ họp này.
   Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 6, 8h00 sáng 03/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
   Chiều 2/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc, nghe báo cáo về công tác tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và một số nội dung lớn của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
   Trong phiên họp toàn thể tại hội trường ngày hôm nay (21/6), Quốc hội tiến hành thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
   Theo Thủ tướng Chính phủ, sửa đổi dự án Luật Đất đai phải giải quyết tối đa các vướng mắc, bất cập đang phải xử lý trong việc khai thác, sử dụng nguồn lực đất đai - nguồn lực rất quan trọng để phát triển đất nước.
   Sáng 9/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi).