Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: dự thảo luật đất đai sửa đổi

   UBND huyện Gia Lâm đã nhiều lần thừa nhận “sơ suất” trong việc kê khai 12 hộ gia đình tại xã Phú Thị dẫn đến người dân chưa được hưởng quyền lợi. Tuy nhiên, UBND Hà Nội vẫn khẳng định việc bồi thường là đúng quy định.
   Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, "tinh thần tiếp thu các ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đến ngày cuối cùng", bảo đảm thống nhất, xuyên suốt, đóng góp vào từng điều, khoản, chương cụ thể.
   Sáng 10/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4 năm 2023.
   Tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.
   Tính đến ngày 27/3, đã có hơn 9 triệu lượt ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
   Hơn 2 tháng qua, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, phát huy tối đa sức mạnh của từng đối tượng.
   Chính sách, pháp luật đất đai sau 10 năm thực hiện đã tạo nên nhiều đổi mới quan trọng trong ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, trước những vấn đề thực tiễn đặt ra, Luật đất đai 2013 cần sửa đổi bổ sung để phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững đảm bảo phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.
   Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TN&MT đôn đốc việc gửi báo cáo theo đúng kế hoạch, báo cáo Thủ tướng các trường hợp chậm trễ trong việc gửi báo cáo kết quả lấy ý kiến. Đồng thời, hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trình Chính phủ trước ngày 1/4/2023.
   Nghị quyết số 18 của Hội nghị lần thứ V BCH TW Đảng khóa XIII với mục tiêu tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.
   Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đề xuất các quy định về tăng cường công khai, minh bạch, sự tham gia của người dân trong công tác lập quy hoạch sử dụng đất. Đây là một trong những vấn đề được toàn thể nhân dân quan tâm nhất.