Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: khí hậu trái đất

   Ngày Quốc tế bảo vệ tầng ozone là sự kiện nhằm tăng cường sự hiểu biết về các chất làm suy giảm tầng ozone, nâng cao nhận thức và truyền tải các thông điệp về bảo vệ tầng ozone tới cộng đồng và toàn xã hội.
   Theo Liên Hợp Quốc, sự thay đổi mạnh mẽ của hệ thống khí hậu có liên quan trực tiếp đến hiện tượng ấm lên toàn cầu ngày càng tăng. Theo đó, khí hậu Trái Đất đang ngày càng biến đổi theo hướng cực đoan, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người.