Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: tài chính khí hậu

   Các nhà đàm phán đang nỗ lực thu hẹp cách biệt giữa các bên tại Hội nghị khí COP27, Ai Cập - nước đăng cai Hội nghị COP27, kêu gọi các bên tìm cách đạt được một thỏa thuận có ý nghĩa khi nhiều nước vẫn đang tranh cãi về đóng góp tài chính.
   Tài chính khí hậu cũng nhằm xây dựng khả năng phục hồi của các quần thể bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu và giúp thích ứng với biến đổi khí hậu. Tài chính cũng cần để hỗ trợ chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.
   Tăng cường tài chính cho các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu là một trong những mục tiêu chính của hội nghị COP27.
   Chủ tịch COP27 Sameh Shukri nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên chương trình nghị sự chính thức của COP dành một đề mục riêng cho vấn đề cấp bách là các thỏa thuận hỗ trợ tài chính cần thiết để thu hẹp khoảng cách, khắc phục tổn thất, thiệt hại do BĐKH gây ra.
   Nguồn tài chính khí hậu đến nay ở dưới mức đề ra, trong khi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế đối với quản lý rủi ro liên quan đến khí hậu còn hạn chế. Thế giới sẽ phải cần đến hàng nghìn tỷ USD để giải quyết thách thức với biến đổi khí hậu.