Hội thảo 5/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: tín dụng xanh

   Một trong những hành động được ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra trên toàn cầu là "Xanh hóa" tín dụng, nhằm đạt được mục tiêu kép là vừa tăng trưởng kinh tế, vừa bảo vệ môi trường.
   Theo NHNN nhìn nhận, bên cạnh những kết quả tích cực tín dụng ngân hàng cho tăng trưởng xanh vẫn đối mặt với không ít khó khăn và tiềm ẩn rủi ro.
   Xu hướng phát triển bền vững hiện nay được nhiều quốc gia lựa chọn là kinh tế xanh. Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đã nhận rõ điều đó, muốn chuyển đổi sang sản xuất xanh nhưng lại đang thiếu vốn. Nguồn vốn ưu đãi tín dụng xanh còn nhiều khó khăn.
   Để khuyến khích việc phát hành trái phiếu xanh, hiện nay đối với chủ thể phát hành cũng có nhiều ưu đãi.
   Môi trường sống đang dần thay đổi, chịu nhiều ảnh hưởng từ con người và thiên nhiên. Vì thế thúc đẩy công trình xanh đang là mục tiêu được quan tâm hàng đầu.
   Hoạt động vay vốn tín dụng xanh tại các Ngân hàng Thương Mại, tổ chức tín dụng đang dần phát huy được vai trò bảo vệ môi trường tương lai.
   Một trong những giải pháp được ưu tiên lựa chọn hàng đầu chính là sử dụng nguồn vốn tín dụng xanh cho các dự án xanh phát triển dài hạn.
   Tín dụng xanh đã trở thành xu hướng tất yếu để phát triển kinh tế bền vững trong những năm gần đây. Vì thế thúc đẩy đầu tư xanh là một kế hoạch chiến lược dài hạn.
   Biến đổi khí hậu khiến cho nhiều doanh nghiệp đứng trước nhiều rủi ro, khó khăn trong việc duy trì sự sống. Tín dụng xanh sẽ là cứu cánh thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, bảo vệ môi trường.
   Hướng đến nền kinh tế xanh là giải pháp của nhiều tổ chức, doanh nghiệp. Vì thế việc triển khai tín dụng xanh càng phát triển mạnh mẽ tại các NHTM.