Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: vps

      Mới đây, Công ty chứng khoán VPS bất ngờ thông báo thu phí dịch vụ hệ thống từ 1/7. Ngay lập tức, nhiều nhà đầu tư đã phản ứng gay gắt. Vì họ cho rằng bắt khách hàng đóng khoản phí này chẳng khác gì ép trả phí vận hành công ty, liệu điều này có khiến cho VPS mất đi một lượng lớn khách hàng hay không?