Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: bảo hiểm xã hội

   Dưới đây là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2021 mà người lao động cần biết để theo dõi một số quyền lợi của mình.
   Công tác tuyên truyền người dân tham gia BHXH tự nguyện đang được tiến hành tích cực và đem lại nhiều hiệu quả rõ rệt. Nhiều người đã nhận thức được tầm quan trọng của BHXH nên số người tham gia BHXH tự nguyện cũng tăng lên nhanh chóng trong 4 năm qua.