21/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: công tác bảo vệ môi trường

   Chiều 17/11, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức Hội thảo Phát triển kinh tế-xã hội bền vững gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, nhằm nhận diện thách thức và tìm giải pháp khả thi cho vấn đề cấp bách này.
   TP. Hà Nội phấn đấu đạt 100% tỉ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn với tiêu chuẩn dùng nước 105-110 lít/người/ngày.
   Các KCN phát triển và mở rộng tại nhiều tỉnh thành đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, đây cũng là ngành sản xuất tiềm ẩn nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường nên đòi hỏi các đơn vị, doanh nghiệp phải đặc biệt quan tâm.
   Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh Thái Nguyên sẽ tiến hành kiểm tra toàn bộ hồ sơ, báo cáo thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của thành phố Phổ Yên giai đoạn 2017-2022.
   Nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, mới đây UBND TP.HCM đã chỉ đạo các sở ngành và địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với doanh nghiệp, cơ sở hoạt động sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
   Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp theo quy định tại Mẫu số 06 Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này.
   UBND TP.Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, 100% làng nghề được công nhận đáp ứng các điều kiện về bảo vệ môi trường, khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn TP.Hà Nội.
   UBND TP.HCM yêu cầu TP.Thủ Đức, các quận, huyện trên địa bàn chủ động kiểm tra các cơ sở, doanh nghiệp thuộc danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường.
   Vừa qua, UBND tỉnh Nam Đinh ban hành Công văn số 61/UBND-VP3 yêu cầu các sở, ngành, các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường công tác bảo vệ môi trường (BVMT) tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh.
   Hiện nay, công tác bảo vệ môi trường ở tất cả các địa phương trên cả nước đang có chuyển biến tích cực, nhận thức của người dân, doanh nghiệp về bảo vệ môi trường đang từng bước được nâng cao.