Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: đtm

   UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 128/QĐ-UBND về việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường trong khu công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố.
   Hiện nay, tình trạng các cá nhân, tổ chức tiến hành khai thác khoáng sản ồ ạt gây ra ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến xã hội. Chính vì thế, Nhà nước đã đặt ra quy định trước khi tiến hành hoạt động khai thác khoáng sản thì cần có GP khai thác khoáng sản.
   Đánh giá tác động môi trường là việc làm cần thiết và bắt buộc để biết được tầm ảnh hưởng của dự án đến môi trường xung quanh so với mức tiêu chuẩn quy định. Từ đó thẩm định xem có cấp quyết định phê duyệt dự án hay không.
   Nhu cầu khai thác và chế biến khoáng sản ngày càng nhiều ở quy mô vừa và lớn khác nhau, do đó Pháp luật quy định trong việc khai thác phải đi kèm với tiêu chí môi trường, bảo vệ tài nguyên và hạn chế tới mức thấp nhất những hậu quả xấu đến môi trường.
   Nhằm hạn chế và giảm thiểu tình trạng ô nhiễm như hiện nay, pháp luật đã có quy định phải lập ĐTM đối với dự án khai thác khoáng sản trước khi đi vào vận hành.
   Công tác đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) được xem là nền tảng và được tích hợp trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, đảm bảo cho mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam, do đó ĐMC ngày càng trở nên quan trọng và có tính bắt buộc.
   Theo Luật Bảo vệ môi trường 2020, các loại giấy phép môi trường thành phần trước kia tích hợp lại thành 1 loại giấy phép duy nhất được gọi là giấy phép môi trường.
   Vừa qua, Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam kết hợp với Khoa Môi trường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tổ chức thành công chương trình tập huấn “Nâng cao hiệu quả đánh giá môi trường chiến lược trong quy hoạch và phát triển kinh tế xã hội".
   Ngoài việc tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp của dự án, tham vấn các tổ chức chính trị - xã hội tại nơi dự án hoạt động, tùy từng loại dự án, chủ đầu tư phải tham vấn thêm địa phương liền kề, các chuyên gia hoặc tổ chức chuyên môn.
   Trong những năm qua, nước ta sử dụng tổng hợp các công cụ nhằm bảo đảm hài hòa sự phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, nhất là các công cụ đánh giá môi trường chiến lược (ÐMC), đánh giá tác động môi trường (ÐTM)...