ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: đtm

   Sở KH-ĐT Bình Thuận đã trình UBND tỉnh phương án chấm dứt hợp đồng với đơn vị đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cũ để tìm đơn vị mới có năng lực.
   Chiều 26/10, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức cuộc họp nghe các sở, ngành liên quan báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất kế hoạch triển khai các công việc tiếp theo Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.
   Chính phủ vừa có báo cáo gửi Quốc hội về tình hình thực hiện dự án hồ chứa nước Ka Pét tại huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.
   Trước nhiều thông tin xoay quanh việc sử dụng hơn 600ha đất rừng để làm hồ thủy lợi Ka Pét, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã lên tiếng về quy trình thẩm tra của dự án.
   Tỉnh Bình Thuận sẽ phải sử dụng hơn 600 ha rừng (trong đó có hơn 137ha rừng đặc dụng) chuyển mục đích sử dụng để làm dự án hồ thủy lợi Ka Pét, chặn sông Bà Bích ở xã Mỹ Thạnh và Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam.
   Trước nhiều thông tin xung quanh việc khai thác, chuyển đối hơn 600 ha đất rừng để làm hồ chứa nước Ka Pét, tỉnh Bình Thuận đã lên tiếng làm rõ.
   Phân viện điều tra, quy hoạch rừng Nam Bộ đã thông tin về hiện trạng diện tích rừng, đất lâm nghiệp; hiện trạng trữ lượng rừng; thành phần thực vật rừng tại khu vực triển khai dự án hồ Ka Pét.
   Sau khi được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, UBND tỉnh Bình Thuận (chủ đầu tư dự án) đang thực hiện các bước để triển khai dự án, trong đó có nội dung xây dựng Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với dự án hồ chứa nước Ka Pét.
   Tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, hội đồng thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản
   UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 128/QĐ-UBND về việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường trong khu công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố.