Bích Ngọc ·
1 năm trước
 10280

Trước khi bị hàng trăm người tố cáo, Manulife làm ăn thế nào?

Ngoài việc kinh doanh các sản phẩm bảo hiểm, Manulife Việt Nam cũng dành các khoản đầu tư lớn cho các hoạt động tài chính. Manulife Việt Nam có các giao dịch với công ty mẹ, điều này giúp doanh nghiệp thu hàng nghìn tỷ từ thị trường Việt Nam.

Phát sinh các hoạt động giao dịch với nhóm doanh nghiệp trong hệ sinh thái

Doanh nghiệp này có hoạt động chính là cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm liên kết đầu tư, bảo hiểm liên kết chung, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm sức khỏe, …

Trong đó, doanh nghiệp này có một công ty con là Công ty TNHH Quản lý Manulife Investment (Việt Nam) hoạt động trong lĩnh vực lập và quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.

Manulife Việt Nam bị tố chiếm đoạt tiền gửi của khác hàng - Ảnh minh họa, nguồn: Internet.

Trong 3 năm trở lại đây, kết quả kinh doanh của Manulife Việt Nam chỉ có năm 2022 là đạt con số dương, còn năm 2021 và năm 2020 mức lỗ lên đến nghìn tỷ. Cụ thể, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Manulife Việt Nam năm 2022 là 26.322 tỷ đồng, năm 2021 là 24.144 tỷ đồng, năm 2020 là 19.696 tỷ đồng. Trong khi đó, năm 2022 tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm này là 18.580 tỷ đồng, năm 2021 là 27.793 tỷ đồng, và năm năm 2020 là 19.667 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các năm 2022, 2021, 2020 có chi phí bồi thường và trả tiền bảo hiểm lần lượt là 6.924 tỷ đồng, 5.079 tỷ đồng, và 3.776 tỷ đồng.

Kết quả cho thấy, Manulife Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là dương 2.562 tỷ đồng. Tuy vậy, doanh nghiệp này có lợi nhuận sau thuế các năm 2021, 2020 đều rơi xuống mức âm lần lượt là 4.741 tỷ đồng, và 1.641 tỷ đồng.

Mặc dù Manulife Việt Nam báo lỗ trong các năm 2021, 2022, thế nhưng công ty mẹ là Manulife Financial Asia Limited ghi nhận thu nhập lõi (core earnings) từ hoạt động tại Việt Nam lần lượt là 233 triệu USD (khoảng 5.419,6 tỷ đồng) và 290 triệu USD (khoảng 6.745,4 tỷ đồng). Trong khi đó, công ty mẹ đã ghi nhận khoản thu nhập lõi tại thị trường Việt Nam lên tới 309 triệu USD (khoảng 7.187,3 tỷ đồng) trong năm 2022.

Ngoài ra, Manulife Việt Nam hàng năm cũng phát sinh các hoạt động giao dịch với nhóm doanh nghiệp trong hệ sinh thái Manulife. Chỉ riêng với công ty mẹ, Manulife Việt Nam có phát sinh khoản phí dịch vụ và thanh toán hộ các chi phí là 633,952 tỷ đồng vào năm 2022, năm 2021 là 378,985 tỷ đồng, năm 2020 là 318,418 tỷ đồng. Manulife Việt Nam ghi nhận có khoản phải trả ngắn hạn cho công ty mẹ năm 2022 là 1.431 tỷ đồng, năm 2021 là 952 tỷ đồng, năm 2020 là 624,486 tỷ đồng.

Dòng tiền về đâu?

Ngoài lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, Manulife Việt Nam cũng ghi nhận các hoạt động tài chính, và các khoản đầu tư.

Năm 2022, doanh thu từ hoạt động tài chính của Manulife Việt Nam ghi nhận 4.820 tỷ đồng, năm 2021 là 5.068 tỷ đồng, năm 2021 là 4.671 tỷ đồng. Trong khi đó chi phí cho hoạt động này tài chính năm 2022 là 2.366 tỷ đồng, năm 2021 là 806,692 tỷ đồng, năm 2020 là 486,918 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng có các khoản đầu tư ngắn hạn khá lớn, chỉ riêng năm 2022 khoản này lên tới 21.998 tỷ đồng. Mức này gần đạt tới doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Trong đó, được biết riêng đầu tư cổ phiếu ngắn hạn là 7.875 tỷ đồng, trái phiếu doanh nghiệp 1.505 tỷ đồng, trái phiếu Chính phủ và trái phiếu Chính phủ bảo lãnh là 213 tỷ đồng, tiền gửi ngắn hạn 11.769 tỷ đồng.

Ngược lại, năm 2022 tổng các khoản phải thu ngắn hạn khác của Manulife cũng đạt 1.244 tỷ đồng. Trong đó, chỉ riêng phải thu lãi ngắn hạn từ trái phiếu đã đạt 964,974 tỷ đồng.

Ngoài ra, với các khoản đầu tư dài hạn, Manulife đầu tư vào công ty con Công ty TNHH Quản lý Manulife Investment (Việt Nam) 83 tỷ đồng. Đầu tư vào trái phiếu lên đến 60.680 tỷ đồng. Trong đó, trái phiếu Chính phủ và trái phiếu Chính phủ bảo lãnh là 50.488 tỷ đồng, trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chính quyền địa phương cũng đạt 10.191 tỷ đồng. Các trái phiếu này có thời hạn từ 3-30 năm với lãi suất từ 2,1% - 13,7%/năm.

Công ty TNHH Manulife Việt Nam là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài và được cấp giấy phép đầu tư năm 1999. Được biết, công ty mẹ là Manulife Financial Asia Limited đến từ Hong Kong.

Theo Facebook Tạ Ngọc/ DIỄN ĐÀN SỰ THẬT GROUP