Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: tiêu dùng xanh

   Xu hướng "tiêu dùng xanh" đang tạo ra cơ hội phát triển, mở rộng thị phần, cũng như cơ chế chính sách hỗ trợ của Chính phủ dành cho doanh nghiệp. Đây cũng là cơ hội và thách thức trong thúc đẩy tiêu dùng xanh ở Việt Nam.
   Sản phẩm 'sạch' và 'xanh' ngày càng được ưa chuộng khi người tiêu dùng quan tâm hơn đến môi trường. Sau thực phẩm và đồ uống đóng gói bằng bao bì có thể tái sử dụng, hay tự hủy, nay đến lượt nước khoáng dùng chai nhựa tái chế đang được ưa chuộng.